Kristine Hansson

Utbildning: Utbildad pedagog med inriktning på naturvetenskap. Konstlinje och kurser i grafik på folkhögskola.

Verktyg: Arbetar i en blandning av traditionell och digital teknik. För det mesta tusch och akvarell som bearbetas i Photoshop. Min styrka ligger i de traditionella konstnärliga teknikerna.

Konst: Min konst är ett naivt betraktande av bilder jag ser för mitt inre, sådant som väcker känslor av vemod, förundran och lust. Mitt öga fastnar gärna i det dekorativa eller tvetydiga. Tanken är början, sedan omarbetningen för världen, sist färg på papper.

Illustration: Dubbeltydighet och dekorativa element är något som också präglar min stil som bildberättare. Gillar att rita fiskar och växter. Det sagt så ritar jag det mesta och tar emot alla sorters uppdrag.

Var: Är uppväxt i en liten by utanför Vilhelmina, södra Lappland och delar min tid mellan Lidingö och Alnö utanför Sundsvall.

Education: pedagogue with focus on science. One year art training and courses in intaglio printmaking.

Tools: I work in a variety of traditional and digital techniques, mostly ink and watercolor processed in Photoshop. My strength lies in the traditional artistic techniques.

Art: My art is a naive view of the images I see in my mind, things that evoke feelings of sadness, wonder and desire. My eyes sticks to the decorative or ambiguous. The idea comes first, then the recast for the world, last color on paper.

Illustration: The ambiguity and decorative elements is something that also characterize my style as illustrator. I like drawing fish and plants. That said, I draw most things and takes all kinds of missions.

Where: I come from small village outside Wilhelmina , southern Lapland, Sweden and now share my time between Lidingö and Alnö, Sundsvall.